ایلن ماسک غواړي ایفون او سامسونګ د نوکیا په برخلیک اخته کړي